Kasvivalinnat kasviryhmässä

Aloittaessa uutta kasviryhmäsuunnitelmaa saattavat ajatukset karkailla ja kasvivalikoima ryöpsähtää käsistä. Kasvillisuusalueen sisällä kasvit jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan viiteen kategoriaan: erikoiskasveihin, peruskasveihin, koristekasveihin, perennoihin ja täytekasveihin. Kullakin ryhmällä on oma roolinsa kasviryhmässä. Käymällä läpi kaikki viisi kategoriaa ja valitsemalla kasvit kategoriatavoitteiden mukaan löytyy myös selkeys kasvillisuusryhmään.

Suunniteltaessa tasapainoista kasviryhmää alueen täyttö aloitetaan valitsemalla sopivat erikoiskasvit sekä luomalla peruskasveilla tausta niille. Koristekasveilla ja perennoilla tuodaan istutuksiin väriä, jota täydennetään viimeisessä vaiheessa täydennyskasveilla.

Miltä kuulostaa? Ja ei kun kokeilemaan! Seuraa ohjeita A-E ja suunnittele itsellesi unelmien kasviryhmä. Huomioi kasvivalintaa tehdessäsi kasvupaikkatekijät ja kasvien kasvupaikkavaatimukset.

Erikoiskasvit

Erikoiskasvit ovat kasvillisuuden kiintopisteitä ja katseenvangitsijoita. Niiden tarkoituksena on johdatella katsetta ympäri puutarhaa. Erikoiskasvit voivat olla puita tai pensaita, joilla on muusta kasvillisuudesta erottuva ominaispiirre, kuten huomiota herättävä väri tai kaunis lehdistö.

A Valitse ryhmäsi erikoiskasvit.

Hyviä erikoiskasveja ovat mm. punalehtiset heisiangervot. Heisiangervoja saa myös rungollisina pikkupuina. Samaa värimaailmaa, purppuranpunaista, löytyy myös ’Faassen’s Black’ hurmevaahterasta.

Peruskasvit

Kasvillisuuden runko rakennetaan peruskasveilla, joiden varaan muu kasvillisuus rakentuu. Peruskasvillisuuden tarkoituksena on tuoda puutarhan muut kasvit esille kesäaikaan. Peruskasvit korostuvat talviaikana, jolloin ne ovat kasvillisuuden pääroolissa. Talviasu ja ympärivuotinen hyvä ilme ovat peruskasvien tärkeimmät ominaisuudet. Peruskasvien tarkoituksena on taustan luomisen ohella toimia suojakasvillisuutena. Yleensä tilanjako tehdään pääosin peruskasveja käyttäen. Peruskasveina suositaan ainavihantia puita ja pensaita. Peruskasvit voivat olla myös kesävihantia, jolloin talviasun tulee olla kaunis ja selkeä. Tärkeitä ominaisuuksia puutarhan vihreää runkoa rakennettaessa on kasvien kotimaisuus ja hyvä menestyminen niille suunnitelluilla alueilla. Pienessä puutarhassa peruskasvillisuus voi rakentua myös pensaista ja perennoista. Mikään ei kuitenkaan estä käyttämästä hillittykasvuisia puita – pienessä puutarhassa pienellä puulla on tilaa suurentava vaikutus.

B Valitse ryhmäsi peruskasvit.

Peruskasveiksi käyvät mm. ’Brabant’ tuija, ’Mint Julep’ tarhakataja, tuivio sekä ’Repanda’ kääpiökataja. Kesävihannista kasveista esimerkiksi varma ja kaunismuotoinen koivuangervo ja nopea suojapensas lännenheisiangervo.

Koristekasvit

Koristekasveilla tuodaan väriä puutarhaan. Kausiluontoisesti kukkivat koristekasvit ovat usein pensaita tai köynnöksiä. Kukinnan kausiluonteisuuden vuoksi myös kasvien muodolla ja lehdistön kauneudella on merkityksensä. Koristekasveiksi valitaan esimerkiksi pensaita, joissa kukinnan väri toistaa valittua väriteemaa. Eri aikaan kukkivilla koristekasveilla teema saadaan toistumaan läpi kasvukauden. Lehtien koristeellinen piirre on pysyvämpi koriste.

C Valitse ryhmäsi koristekasvit.

Jalokärhöt ’Niobe’ ja Rouge Cardinal’ kukkivat purppuranpunaisin kukkasin, valkokukkainen mantsuriankärhö tuo mukavaa keveyttä. Super Star™ ruusuangervo tuo purppuranpunaista väriä niin juuri puhjenneiden lehtien kuin kukkiensakin muodossa.

Perennat

Perennoilla kasviryhmiin tuodaan eloa keväästä syksyyn. Perennat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kukkaperennoihin, joiden tärkein ominaisuus on kukinta; lehtiperennoihin, joilla korostuu niiden lehdistö sekä maanpeittoperennoihin, jotka yhtenäisenä kasvimassana peittävät maanpintaa ja estävät esimerkiksi rikkaruohojen kasvua ja pintamaan kuivumista.

Perennoilla saadaan aikaan näyttävää kukkaloistoa. Osalla perennoista on tärkeä rooli myös talvella, jolloin ne antavat oman lisänsä maisemaan talventörröttäjinä. Talvella korostuvat jäljelle jääneet siemenkodat ja varret.

D Lisää suunnitelmaasi perennat.

Kukkaperennoja: jaloangervot ’Fanal’ ja ’Montgomery’, perhoangervo
Lehtiperennoja: purppurakeijunkukka ’Palace Purple’, herttavuorenkilpi
Maanpeiteperennoja: ’Atropurpurea’ rönsyakankaali, ’Luxuriant’ purppurasydän

Täytekasvit

Täytekasveilla tarkoitetaan sipulikasveja sekä yksi- ja kaksivuotisia kylvökukkia. Niillä pystytään täydentämään kasvillisuutta esimerkiksi uudessa istutuksessa, jossa varsinaiset kasvit eivät vielä täytä kaikkea niille varattua tilaa. Täytekasveja käytetään myös tuomaan lisää väriä istutuksiin. Etenkin aikaiseen kevääseen saadaan raikkaita värejä sipulikasveilla.

E Viimeistele istutus täytekasveilla

Raikkaita sipulikukkia aikaiseen kevääseen ja täydennykseksi muuhun kasvukauteen, väreinä purppuranpunainen ja valkoinen, sekä yksivuotisia kesäkukkia samoissa väreissä täydentämään istutusta.