Hillittykasvuiset omenapuut on vartettu perusrunkoon, joka kasvaa tavallista omenapuuta hitaammin ja jää myös pienemmäksi. Toisinaan puhutaan myös kääpiöivistä omenapuista. Hedelmät näissä pienissä puissa kasvavat normaalin kokoisiksi.

Perusrunko vaikuttaa puun kokoon, talvenkestävyyteen ja sadon alkamisaikaan. Yleisesti ottaen hillittykasvuiset perusrungot aikaistavat satoa ja hillitsevät kasvua, mutta lyhentävät hieman puun ikää. Puutarha Tahvosten hillittykasvuisissa omenapuissa käytetään tavallisesti B9-nimistä perusrunkoa. Tämä talvenkestävä perusrunko hillitsee satoa tuottavaa lajiketta 40-50 % eli tavallisen omenapuun kasvaessa neljä metriä korkeaksi, hillittykasvuiseen perusrunkoon vartettuna korkeutta tulee vain parimetriä.

Hillittykasvuisen omenapuun hoito eroaa hieman tavallisen omenapuun hoidosta. Tärkeintä on muistaa hillittykasvuisen omenapuun tuenta, sillä juuristo jää pieneksi. Myös keskikesän kuivilla jaksoilla puuta kannattaa kastella säännöllisesti. Maltillisella leikkauksella ja oksien taivutuksella puusta saadaan kestävärakenteinen ja helposti poimittava satopuu.

Ennen hoitotöihin ryhtymistä on hyvä miettiä, mitä hoitotoimenpiteillä on tarkoitus saavuttaa: miksi leikkaan, miten leikkaan ja kuinka se vaikuttaa puun tulevaan kasvuun. Puuta voi tarkastella ensin hieman kauempaa ja arvioida sen suoruutta ja poistettavia ja taivutettavia oksia. Kesken hoitopuuhienkin on hyvä välillä katsastaa työn tuloksia hieman kauempaa.

Istutusleikkaus

Istutuksen yhteydessä latvaverso lyhennetään noin 30-40 cm pituiseksi (1/3 pois). Puun keskivälin alapuolella olevat oksat poistetaan kokonaan. Jäljelle jäävät oksat taivutetaan mahdollisimman vaaka-asentoon painojen tai sidottavien narujen avulla. Sidontakohdat ja painot kannattaa tarkistaa muutamaan kertaan kesän aikana, ettei puuhun pääse syntymään hiertymiä.

Nuoren puun hoito

Vuosittain nuoresta hillittykasvuisesta puusta poistetaan kaikki suoraa ylöspäin kasvavat versot. Latvaversoista jätetään heikompi ja sitä typistetään 1/3. Voimakaskasvuinen kilpalatva poistetaan kokonaan. Leikkaukset tehdään helmi-maaliskuulla kovimpien pakkasten mentyä.

Seuraava hoitokerta ajoitetaan alkukesälle. Latvaversoon kasvavat uudet sivuversot taivutetaan vaakatasoon niiden ollessa 8-12 cm pitkiä. Taivutukset tulee tarkistaa heinä-elokuussa ja tarvittaessa lisätä painoja. Mitä voimakkaammin verso kasvaa, sitä enemmän sitä tulisi taivuttaa. Kaikkia puun keskivälin yläpuolella olevia sivuversoja tulisi taivuttaa voimakkaammin, jopa yli vaakatason. Taivuttaminen hillitsee kasvua ja silmuista kehittyy kukkasilmuja.

Satoikäinen puu

Parhaiten satoa tuottavat oksat ovat puun keskivälistä ylöspäin. Puun alaosan oksilla on tärkeä tehtävä yhteyttämistuotteiden valmistajana sato-oksia varten. Myös satoikäisestä puusta poistetaan kaikki suoraa ylöspäin kasvavat versot, kilpalatva poistetaan ja jäljellejäävä typistetään. Satoikäisen puun kasvu on hyvin hillittyä.